ตารางราคากลาง จ้างเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2565 26 พฤศจิกายน 2564  16  สำนักงานเลขานุการกรม

25 พฤศจิกายน 2564  2

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.3/2565) จ้างทำสำเนาและเข้าเล่มแผนการปฏิบัติงานฯ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ล เอ ก๊อปปี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พฤศจิกายน 2564  2

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.2/2565) จ้างติดตามประเมินผลแผนกรมส่งเสริมฯ (นายภูริ วงศ์วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง