ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.3/2565) จ้างทำสำเนาและเข้าเล่มแผนการปฏิบัติงานฯ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ล เอ ก๊อปปี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2564  2  สำนักงานเลขานุการกรม

25 พฤศจิกายน 2564  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประกอบการประชุม เครือข่าย ทสม. ประจำปี และกิจกรรมวัน ทสม. แห่งชาติ เครือข่าย ทสม. 76 จังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พฤศจิกายน 2564  17

ตารางราคากลาง จ้างเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2565