ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประกอบการประชุม เครือข่าย ทสม. ประจำปี และกิจกรรมวัน ทสม. แห่งชาติ เครือข่าย ทสม. 76 จังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2564  3  สำนักงานเลขานุการกรม

25 พฤศจิกายน 2564  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสำเนาเอกสารเข้าเล่มแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายสำนัก/ศูนย์/กอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พฤศจิกายน 2564  2

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.3/2565) จ้างทำสำเนาและเข้าเล่มแผนการปฏิบัติงานฯ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ล เอ ก๊อปปี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง