ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานมอบรางวัล ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2564  3  สำนักงานเลขานุการกรม

24 พฤศจิกายน 2564  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์การจัดการขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พฤศจิกายน 2564  3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสำเนาเอกสารเข้าเล่มแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายสำนัก/ศูนย์/กอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง