ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์การจัดการขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2564  5  กองส่งเสริมและเผยแพร่

23 พฤศจิกายน 2564  3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอสร้างกระแส และความตระหนักด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พฤศจิกายน 2564  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานมอบรางวัล ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง