ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอสร้างกระแส และความตระหนักด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2564  2  กองส่งเสริมและเผยแพร่

23 พฤศจิกายน 2564  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤศจิกายน 2564  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์การจัดการขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง