ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2564  3  กองส่งเสริมและเผยแพร่

25 พฤศจิกายน 2564  3

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ของอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซิน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

23 พฤศจิกายน 2564  2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอสร้างกระแส และความตระหนักด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง