ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์99,189บาท 23 กันยายน 2564  1  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม

23 พฤศจิกายน 2564  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พฤศจิกายน 2564  3

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ของอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซิน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก