ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2564  3  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

23 พฤศจิกายน 2564  3

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.5/2565) จ้างพัฒนากระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนเครือข่าย ทสม. ด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง (บริษัท เอ็น-เอ็ด รีเสริช แอนด์ เลิร์นนิ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กันยายน 2564  1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์99,189บาท