ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.7/2565) จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวัน ทสม. แห่งชาติ ในส่วนภูมิภาค (บริษัท มงคลดี โปรดักชั่น จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2564  5  สำนักงานเลขานุการกรม

19 พฤศจิกายน 2564  6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดกิจกรรมเนื่องในวัน ทสม. แห่งชาติ ในส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พฤศจิกายน 2564  3

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.6/2565) จ้างทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานเครือข่าย ทสม. ประจำปี (บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง