ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดกิจกรรมเนื่องในวัน ทสม. แห่งชาติ ในส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2564  5  สำนักงานเลขานุการกรม

19 พฤศจิกายน 2564  7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานเครือข่าย ทสม. ประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พฤศจิกายน 2564  5

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.7/2565) จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวัน ทสม. แห่งชาติ ในส่วนภูมิภาค (บริษัท มงคลดี โปรดักชั่น จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง