ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานเครือข่าย ทสม. ประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2564  6  สำนักงานเลขานุการกรม

19 พฤศจิกายน 2564  6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนากระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนเครือข่าย ทสม ด้านการจัดการขยะต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤศจิกายน 2564  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดกิจกรรมเนื่องในวัน ทสม. แห่งชาติ ในส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง