ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนากระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนเครือข่าย ทสม ด้านการจัดการขยะต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2564  5  สำนักงานเลขานุการกรม

19 พฤศจิกายน 2564  40

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 1 รายการ)

19 พฤศจิกายน 2564  6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานเครือข่าย ทสม. ประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง