เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 1 รายการ) 19 พฤศจิกายน 2564  40  สำนักงานเลขานุการกรม

17 พฤศจิกายน 2564  2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่องานสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤศจิกายน 2564  6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนากระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนเครือข่าย ทสม ด้านการจัดการขยะต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง