ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่องานสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2564  1  กองส่งเสริมและเผยแพร่

19 พฤศจิกายน 2564  3

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.3/2565) จ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น (บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤศจิกายน 2564  40

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 1 รายการ)