ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.3/2565) จ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น (บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2564  3  สำนักงานเลขานุการกรม

17 พฤศจิกายน 2564  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤศจิกายน 2564  2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่องานสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง