ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2564  3  กองส่งเสริมและเผยแพร่

17 พฤศจิกายน 2564  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤศจิกายน 2564  3

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.3/2565) จ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น (บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง