ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2564  3  กองส่งเสริมและเผยแพร่

16 พฤศจิกายน 2564  0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤศจิกายน 2564  3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง