ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2564  2  สำนักงานเลขานุการกรม

18 พฤศจิกายน 2564  34

ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 18-23 พฤศจิกายน 2564 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1661 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

19 พฤศจิกายน 2564  1

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.4/2565) ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 คัน (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง