ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 18-23 พฤศจิกายน 2564 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1661 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th 18 พฤศจิกายน 2564  33  สำนักงานเลขานุการกรม

18 พฤศจิกายน 2564  31

ราคากลาง จ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2565

18 พฤศจิกายน 2564  2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง