ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ 19 ตุลาคม 2564  1  สำนักงานเลขานุการกรม

17 พฤศจิกายน 2564  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 พฤศจิกายน 2564  4

ราคากลาง จ้างพัฒนาเครือข่ายศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม