ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤศจิกายน 2564  10  สำนักงานเลขานุการกรม

17 พฤศจิกายน 2564  9

ประกาศผู้การเสนอชนะราคา จ้างจัดทำเข็มเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ตุลาคม 2564  1

ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ