ประกาศผู้การเสนอชนะราคา จ้างจัดทำเข็มเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2564  8  สำนักงานเลขานุการกรม

17 พฤศจิกายน 2564  3

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.2/2565) จ้างทำโล่รางวัลและเกียรติบัตร ทสม. ดีเด่น (บริษัท ซัมเวย์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤศจิกายน 2564  10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)