ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2564  7  สำนักงานเลขานุการกรม

10 พฤศจิกายน 2564  2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตถ้วยรางวัลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พฤศจิกายน 2564  6

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.2/2565) ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2565 พ.ย 64 - มี.ค 65 (ห้างหุ้นส่วนสามัญสกุลดิลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง