ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตถ้วยรางวัลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤศจิกายน 2564  1  กองส่งเสริมและเผยแพร่

12 พฤศจิกายน 2564  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มกันความร้อนและกรองแสงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข 2ขฉ 5471 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พฤศจิกายน 2564  7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง