ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มกันความร้อนและกรองแสงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข 2ขฉ 5471 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2564  4  สำนักงานเลขานุการกรม

10 พฤศจิกายน 2564  24

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 9 รายการ)

10 พฤศจิกายน 2564  1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตถ้วยรางวัลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง