ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2564  12  สำนักงานเลขานุการกรม

10 พฤศจิกายน 2564  3

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก1./2565) ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 คัน (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤศจิกายน 2564  24

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 9 รายการ)