เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างที่ปรึกษาการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 09 พฤศจิกายน 2564  16  สำนักงานเลขานุการกรม

09 พฤศจิกายน 2564  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กันยายน 2564  1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง