ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พฤศจิกายน 2564  10  สำนักงานเลขานุการกรม

26 ตุลาคม 2564  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 พฤศจิกายน 2564  16

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างที่ปรึกษาการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)