ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2564  5  กองส่งเสริมและเผยแพร่

26 ตุลาคม 2564  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีและสกู๊ปข่าวความเคลื่อนไหวสถานการณ์และการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 พฤศจิกายน 2564  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง