ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีและสกู๊ปข่าวความเคลื่อนไหวสถานการณ์และการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2564  4  กองส่งเสริมและเผยแพร่

20 ตุลาคม 2564  7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำข่าวด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ตุลาคม 2564  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง