ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำข่าวด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2564  6  กองส่งเสริมและเผยแพร่

20 ตุลาคม 2564  3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางหนังสือพิมพ์จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ตุลาคม 2564  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีและสกู๊ปข่าวความเคลื่อนไหวสถานการณ์และการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง