ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ตุลาคม 2564  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่

01 ตุลาคม 2564  1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องสำเนาดิจิทัลจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ตุลาคม 2564  3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางหนังสือพิมพ์จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง