ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.11/2565) จ้างบริการสูบกากของเสียบ่อบำบัด (นายณัฐวุฒิ กรอบเพ็ชร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 พฤศจิกายน 2564  5  สำนักงานเลขานุการกรม

04 พฤศจิกายน 2564  8

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ตุลาคม 2564  1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องสำเนาดิจิทัลจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง