ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พฤศจิกายน 2564  7  สำนักงานเลขานุการกรม

04 พฤศจิกายน 2564  8

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (รปภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 พฤศจิกายน 2564  5

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.11/2565) จ้างบริการสูบกากของเสียบ่อบำบัด (นายณัฐวุฒิ กรอบเพ็ชร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง