ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (รปภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พฤศจิกายน 2564  8  สำนักงานเลขานุการกรม

04 พฤศจิกายน 2564  2

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 พฤศจิกายน 2564  8

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง