ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสูบกากของเสียบ่อบำบัด อาคารส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พฤศจิกายน 2564  13  สำนักงานเลขานุการกรม

03 พฤศจิกายน 2564  6

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กคจ.1/2565) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 พฤศจิกายน 2564  5

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ โดยวิธีคัดเลือก