ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กคจ.1/2565) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 พฤศจิกายน 2564  6  สำนักงานเลขานุการกรม

03 พฤศจิกายน 2564  42

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 17 รายการ)

04 พฤศจิกายน 2564  14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสูบกากของเสียบ่อบำบัด อาคารส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง