เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 17 รายการ) 03 พฤศจิกายน 2564  41  สำนักงานเลขานุการกรม

29 ตุลาคม 2564  7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 พฤศจิกายน 2564  6

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กคจ.1/2565) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง