ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2564  7  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

29 ตุลาคม 2564  7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 พฤศจิกายน 2564  42

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 17 รายการ)