ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2564  6  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

02 พฤศจิกายน 2564  31

ปรับปรุงร่าง TOR ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่ 2-5 พฤศจิกายน 2564 โทร 02-577-4182 ต่อ 2111 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

29 ตุลาคม 2564  7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง