ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.6/2565) จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (บริษัท พี-เน็ท เอ็นเนอจี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ตุลาคม 2564  0  สำนักงานเลขานุการกรม

01 ตุลาคม 2564  1

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.5/2565) จ้างเหมาบริหารป้องกันและกำจัดปลวก หนู แมลงสาปและยุง (บริษัท โปรเกรซ เพสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ตุลาคม 2564  2

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.8/2565) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง (บริษัท ไตรเทพพาณิชย์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง