ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.5/2565) จ้างเหมาบริหารป้องกันและกำจัดปลวก หนู แมลงสาปและยุง (บริษัท โปรเกรซ เพสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ตุลาคม 2564  0  สำนักงานเลขานุการกรม

01 ตุลาคม 2564  0

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.4/2565) จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนนวัตกรรม (บริษัท ทรีแพลน แอนด์ แลนด์สเคป จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ตุลาคม 2564  0

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.6/2565) จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (บริษัท พี-เน็ท เอ็นเนอจี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง