ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.4/2565) จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนนวัตกรรม (บริษัท ทรีแพลน แอนด์ แลนด์สเคป จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ตุลาคม 2564  0  สำนักงานเลขานุการกรม

01 ตุลาคม 2564  1

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.3/2565) จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.อาร์.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ตุลาคม 2564  1

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.5/2565) จ้างเหมาบริหารป้องกันและกำจัดปลวก หนู แมลงสาปและยุง (บริษัท โปรเกรซ เพสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง