ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2564  37  สำนักงานเลขานุการกรม

19 ตุลาคม 2564  46

ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา จ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนาน (side Event) ผลการดำเนินงานของประเทศไทย ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ในการประชุมรัฐภาคี UNFCCC COP 26 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร)

27 ตุลาคม 2564  50

ประกาศเลขที่ 1/2565 ซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)