ตารางราคากลาง จ้างจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2564 18 ตุลาคม 2564  24  สำนักงานเลขานุการกรม

15 ตุลาคม 2564  37

ปรับปรุงร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 14-19 ตุลาคม 2564 โทรสอบถาม 0-2577-8400 ต่อ 5115 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

18 ตุลาคม 2564  32

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 18-25 ตุลาคม 2564 โทร.0-2278-8400 ต่อ 1708 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th