ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา Application ระบบงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่แวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2564  14  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

20 กันยายน 2564  9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุสมาชิกสารานุกรมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 ตุลาคม 2564  45

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4