ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุสมาชิกสารานุกรมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2564  9  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

20 กันยายน 2564  7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุวารสารภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กันยายน 2564  15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา Application ระบบงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่แวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง