ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุวารสารภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2564  6  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

10 กันยายน 2564  9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 กันยายน 2564  9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุสมาชิกสารานุกรมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง