ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2564  8  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

10 กันยายน 2564  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานอิเล้กทรอนิกส์/ดิจิทัล (e-service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 กันยายน 2564  6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุวารสารภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง